Skip to main content

Unit 7 en Unit 8

De basisgroep bestaat uit unit 7 en unit 8. Zij worden gezien als één groep, waarbij de hele week 2 leerkrachten ingedeeld staan.

Aan het begin en het einde van de ochtend vindt er altijd een gezamenlijke activiteit plaats binnen de eigen unit. Tijdens deze momenten wordt er onder meer gereflecteerd op de doelen die de leerlingen zichzelf gesteld hebben.

Voor het geven van instructie en zelfstandig werken wordt onderstaande cyclus gehanteerd: de ene leerkracht richt zich op het geven van instructie.

De instructie van, bijvoorbeeld spellingscategorie au-ou woorden,  wordt meerdere keren in een kleine groep gegeven. Een instructiegroep bestaat uit maximaal 12 leerlingen. Het is heel goed denkbaar, en zelfs een van de grote voordelen dat leerlingen uit verschillende units bij elkaar zitten tijdens de instructie. Het indelen van de instructiegroepen is vooral in het begin door de leerkrachten gestuurd. De leerlingen worden ingedeeld op basis van onderwijsbehoefte. Dit kan dus per vakgebied verschillend zijn. Voor het geven van instructie  gebruiken we het EDI model (=effectieve Directe Instructie)  Dit herhaalt zich 3 tot 4 keer. Wanneer een leerling geen instructie krijgt, of nodig heeft, is deze leerling zelfstandig aan het werk in datzelfde lokaal of in het aangrenzend lokaal onder begeleiding van de andere leerkracht (coach).

Gedurende de week vinden echter ook groepsactiviteiten plaats voor de units, maar ook voor basisgroep. De gezamenlijke activiteiten worden vooral gehouden in de middag.

In het begin van het schooljaar wordt vooral geïnvesteerd op het bouwen aan een positief groepsklimaat. Elkaar leren kennen en waarderen om wie we zijn speelt daarin de hoofdrol. Om deze reden gaan we voortaan in het begin van het schooljaar op kamp met de kinderen.

Wij werken aan ons school-brede thema 'Geschiedenis' - Februari 2018

Een nieuw schooljaar: De eerste week in groep 6/7