Skip to main content

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Onderwijs draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van kinderen ter voorbereiding op hun rol in de maatschappij. Binnen de samenleving zijn lees- en rekenvaardigheid belangrijke hulpmiddelen bij het begrijpen van informatie.
Denkend aan het profiel van de leerling, dat onze school verlaat zien we voor ons, dat deze in hoge mate zelfstandig is en in staat is verantwoordelijkheid te dragen voor zijn of haar eigen gedrag. De leerlingen benutten hun maximale capaciteiten. Ze zijn sociaal vaardig, weerbaar en open-minded en hebben een realistisch zelfbeeld. Tijdens hun schooltijd hebben ze volop ruimte gekregen hun talenten te ontwikkelen.

Visie op leren

De organisatie van onze lessen is gebaseerd op de onderwijsbehoeften van het kind: daarbij zijn ontwikkelings- en leerlijnen belangrijker dan de volgende bladzijde in de methode. Evidence-based didactische werkwijzen zorgen ervoor, dat leerlingen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.
Het werken met ontwikkelings- en leerlijnen zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de kinderen heel nauwkeurig gevolgd wordt. De groepsleerkracht stelt dagelijks het programma voor de volgende dag vast, op basis van de eerder behaalde resultaten.
De leerkracht organiseert uitdagende doelen binnen het thematisch werken, waarbij kinderen de ruimte krijgen voor eigen inbreng en initiatief. Kinderen leren zowel productmatig als procesmatig reflecteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de portfolio.
Ervaringsgericht werken, het leren op locatie vormt een belangrijk onderdeel van ons onderwijs, wij organiseren daarvoor gastlessen en excursies.
Vanaf groep 1 gaan we aan de slag met Engels om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het Internationaal burgerschap.

Visie op cultuur op school, contact met ouders

Respect voor jezelf en elkaar staan bovenaan. Kernwoorden zijn veiligheid, openheid en respect. Onze drie schoolregels zijn eenvoudig te onthouden en omvatten alle gedrag in de school, van zowel de kinderen als de volwassenen:

  • zorg goed voor jezelf
  • zorg goed voor de ander
  • zorg goed voor je omgeving

 Wekelijks gaan leerlingen aan de slag met lessen rond sociaal emotionele ontwikkeling.
Communicatie met ouders hebben we op diverse manieren. Gesprekken met de leerkracht zijn essentieel en vinden minimaal drie maal per jaar plaats. Maar ook de  website, onze ELO voor de groepen 5-8, email en nieuwsbrieven dragen bij tot een goede informatieoverdracht. Door middel van de weekmail houdt de leerkracht de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de groep.

De school staat open voor de betrokkenheid van ouders. Zo kunnen de deskundigheid en talenten van ouders een grote bijdrage leveren aan het schoolconcept.